PASLAUGOS

mŪSŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS

Inžineriniai geologiniai geotechniniai (IGG) tyrimai yra neatsiejama statinių pamatų projektavimo ir jų įrengimo dalis. Pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, geologiniai tyrimai yra privalomi prieš pradedant projektuoti bet kokio statinio pamatus. Teisingai įvertinus inžinerines geologines gruntų sąlygas, galima lengviau ir pigiau atlikti projektavimo ir statybos darbus, išvengti galimų deformacijų, garantuoti statinių saugumą ir ilgaamžiškumą.

Prieš užsakant geologinius tyrimus, užsakovas turėtų žinoti būsimų pamatų vietą, pagal kurią yra parenkamos gręžinių vietos. Tyrimų metu atliekamas statinis zondavimas, kuris atskleidžia grunto stiprumines savybes. Taip pat atliekamas gręžimas, kurio metu nustatoma gruntų sudėtis bei vandens slūgsojimo gylis.

Statinis zondavimas – yra vienas iš populiariausių ir efektyviausių būdų atlikti grunto tyrimus Lietuvoje. Kūgis yra smeigiamas į gruntą pastoviu greičiu, kurio metu yra išmatuojami kūginis stipris ir šoninė trintis. Remiantis šiais duomenimis yra nustatoma grunto stiprumas ir būsimų pamatų apkrovos. 

Į JŪSŲ uŽSAKYTĄ aTASKAITĄ įSKAIČIUOTOS šIOS pASLAUGOS:

Ataskaitos paruošimas

Duomenų apdorojimas
Gruntų paėmimas
Statinio zondavimo (CPT ir CPTU) bandymai ir sraigtinis (šnekinis) gręžimas
Laboratoriniai gruntų tyrimai
IGG tyrimų registravimas žemės

gelmių registre

kVIEČIAME JUS BENDRADARBIAUTI